De Adviescommissie Duurzaamheid Biomassa voor Energietoepassingen (ADBE) is een door de overheid ingestelde commissie. De commissie adviseert de minister van Economische Zaken en Klimaat over de mate waarin certificatieschema's de duurzaamheid van vaste biomassa voor energietoepassingen waarborgen. Dit gebeurt op verzoek van de minister.

Direct naar

Ga direct naar de taakomschrijving, de samenstelling of de werkwijze van de commissie.

Of ga direct naar "Externe inbreng" of naar "Start met beoordelingen in 2017".