ATFS

  • Iedereen (publiek zichtbaar)

De minister van Economische Zaken heeft de adviescommissie op 24 oktober 2017 gevraagd om een advies voor te bereiden over het certificatieschema American Tree Farm System (ATFS). Meer informatie over dit certificatieschema is te vinden op de website van ATFS. De geografische reikwijdte van de aanvraag door ATFS is "United States".


Externe inbreng

Het schema ATFS heeft voor externe inbreng open gestaan gedurende 4 weken direct na de adviesaanvraag, deze periode staat vermeld in de onderstaande tabel. Inzending na deze periode betekent dat uw inbreng niet meer door de commissie zal worden meegenomen.


Biomassa categorieën en duurzaamheidseisen

ATFS heeft haar aanvraag gedaan voor de volgende biomassa categorieën en de volgende duurzaamheidseisen (de nummers verwijzen naar de eisen zoals vermeld in bijlage I van het toetsingsprotocol). Daarnaast is - voor het verkrijgen van een positief advies - een vereiste dat aan alle beheerseisen wordt voldaan.

Goedkeuring is aangevraagd voor: Periode waarin externe inbreng
kon worden geleverd
Categorieën biomassa                           Duurzaamheidseisen

1. Houtige biomassa uit
    bosbeheereenheden groter
    dan of gelijk aan 500 ha
2. Houtige biomassa uit
    bosbeheereenheden 
    kleiner dan 500 ha


1.1  -  3.1, 3.2 en 3.3  - 
4.1, 4.2 en 4.3  -  5.1  - 
6.1, 6.2 en 6.3  -
7.1, 7.2, 7.3, 7.4 en 7.5  -
8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 en 8.8  - 
9.1 en 9.2  - 
10.1, 10.2, 10.3, 10.4 en 10.5  - 
11.1 en 11.2

 
24 oktober 2017 
 tot en met 
21 november 2017


 

Schemadocumenten

ATFS heeft haar verzoek tot goedkeuring gebaseerd op de onderstaande schemadocumenten: