FSC Int.

  • Iedereen (publiek zichtbaar)

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft de adviescommissie op 18 december 2017 gevraagd om een advies voor te bereiden over het certificatieschema Forest Stewardship Council International (FSC Int.). Meer informatie over dit certificatieschema is te vinden op de website van FSC Int. De geografische reikwijdte van de aanvraag door FSC Int. is "wereldwijd".


Externe inbreng

Het schema FSC Int. staat open voor externe inbreng gedurende 4 weken direct na de adviesaanvraag, deze periode staat vermeld in de onderstaande tabel. Externe inbreng kan worden ingebracht door het invullen en inzenden van het onderstaande formulier. Inzending na deze periode betekent dat uw inbreng niet meer door de commissie zal worden meegenomen.


Formulieren voor externe inbreng

Externe inbreng dient te worden geleverd via een door de commissie beschikbaar gesteld formulier.
Het Nederlandstalige formulier vindt u hier.
An English response form for submitting external input can be found here.


Biomassa categorieën en duurzaamheidseisen

FSC Int. heeft haar aanvraag gedaan voor de volgende biomassa categorieën en de volgende duurzaamheidseisen (de nummers verwijzen naar de eisen zoals vermeld in bijlage I van het toetsingsprotocol). Daarnaast is - voor het verkrijgen van een positief advies - een vereiste dat aan alle beheerseisen wordt voldaan.

Goedkeuring is aangevraagd voor: Periode waarin externe inbreng
kan/kon worden geleverd
Categorieën biomassa                           Duurzaamheidseisen

1. Houtige biomassa uit
    bosbeheereenheden groter
    dan of gelijk aan 500 ha
2. Houtige biomassa uit
    bosbeheereenheden 
    kleiner dan 500 ha

3.1, 3.2 en 3.3  -  4.1, 4.2 en 4.3  - 
6.1, 6.2 en 6.3  -
7.1, 7.2, 7.3, 7.4 en 7.5  -
8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 en 8.8  - 
9.1 en 9.2  - 
10.1, 10.2, 10.3, 10.4 en 10.5  - 
11.1 en 11.2  - 
12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 en 12.6 -
13.1, 13.2 en 13.3

 


18 december 2017 
 tot en met 
22 januari 2018


 

Schemadocumenten

FSC Int. heeft haar verzoek tot goedkeuring gebaseerd op de onderstaande schemadocumenten: