Samenstelling van de commissie

  • Iedereen (publiek zichtbaar)

De commissie bestaat uit een voorzitter en vier leden. Een secretaris ondersteunt de commissie.

 Hans de Iongh

Prof. dr. ir. H.H. (Hans) de Iongh (voorzitter)
Sinds 1990 werkzaam voor het Instituut voor Milieuwetenschappen (CML) in Leiden, daarnaast gasthoogleraar aan de Universiteit van Antwerpen. Hans is van oorsprong landbouwkundig ingenieur en heeft vele jaren in buitenlandse projecten voor o.a. Tropenbos International gewerkt. Als voorzitter van het college van deskundigen van Keurhout heeft hij brede ervaring met (het toetsen van) duurzaamheidssystemen. Hans is voorzitter en lid van vele commissies bij o.a. de International Union for the Conservation of Nature IUCN.
 Angelika Voss Dr. A. (Angelika) Voss
Sinds 2016 zelfstandig adviseur, heeft gewerkt als wetenschappelijk projectleider, programmamanager en strategisch adviseur biomassa en bioenergietoepassingen bij TNO en Shell. Angelika is van oorsprong houtwetenschapper en heeft brede kennis en ruim vijftien jaar ervaring met (certificering van) duurzaamheid van biomassa als grondstof voor bio-energie en biobrandstoffen.  Angelika was als expert lid van interdisciplinaire werkgroepen en commissies.

 Arjen Brinkmann

Ir. A.J.F. (Arjen) Brinkmann
Sinds 2008 zelfstandig consultant en proces manager op het gebied van grondstoffen- en afvalmanagement, en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Arjen heeft ruime ervaring met de ontwikkeling, implementatie en toetsing van duurzaamheidssschema’s voor biomassa (o.a. Roundtable for Sustainable Palm Oil, NTA 8080). Arjen is auteur van onder meer het ‘Handbook Sustainability Certification of Solid Biomass’.

 Gert-Jan Nabuurs

Prof. dr. ir. G.J.M.M. (Gert-Jan) Nabuurs
Sinds 2002 verbonden aan Wageningen Environmental Research als Lead Scientist European Forests en sinds 2014 tevens Special Professor European Forest Resources aan Wageningen University. Gert-Jan heeft een brede bosbouwkundige kennis die o.a. bosbeheerspraktijken op verschillende continenten omvat alsmede wetenschappelijke inzichten in de CO2-balans van bos en hout, duurzaamheid en carbon debt. Gert-Jan was onder-directeur van het European Forest Institute in Finland van 2009-2012, en tevens was hij Co-ordinating Lead Author van het IPCC 4AR en het IPCC Good Practice Guidance LULUCF 2003. 
 Luc Pelkmans

Ir. L. (Luc) Pelkmans
Sinds 2017 zelfstandig adviseur, daarvoor was Luc meer dan 20 jaar werkzaam bij VITO in Mol (België) als project manager biobased economy. Hij is een onafhankelijk bio-energie expert met expertise op gebied van beleid en het duurzaamheidskader rond biomassa, certificeringssystemen, broeikasgasemissies en andere milieu-impacten gerelateerd aan de inzet van biomassa en biobrandstoffen. Vanaf 2008 is Luc betrokken bij het IEA Bioenergy Technology Collaboration Platform, eerst als Belgisch vertegenwoordiger in Task 40 en vervolgens als ExCo lid. Sinds begin 2016 is hij technisch coördinator van IEA Bioenergy.

 John Neeft                

Dr. J.P.A. (John) Neeft (secretaris)
Sinds 2002 werkzaam bij RVO en ruim 20 ervaring met hernieuwbare energie met een focus op bio-energie. John heeft de afgelopen 10 jaar gewerkt aan de duurzaamheid van biobrandstoffen en vaste biomassa voor energietoepassingen, ondersteunend aan beleidsmakers en – via de ontwikkeling van broeikasgasemissie-rekentools – faciliterend aan marktpartijen. Hij is ontwikkelaar en schema-eigenaar geweest van het door de Europese Commissie erkende biobrandstof certificatiesysteem BioGrace-I.