SFI

  • Iedereen (publiek zichtbaar)

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft de adviescommissie op 8 januari 2017 gevraagd om een advies voor te bereiden over het Sustainable Forestry Inititative (SFI). Meer informatie over SFI is te vinden op de website van SFI. SFI heeft een aanvraag tot goedkeuring ingediend voor drie certificatieschema's (met tussen haakjes de geografische reikwijdte van de aanvraag):

  • SFI 2015-2019 Forest Management Standard (VS en Canada)
  • SFI 2015-2019 Fiber Sourcing Standard (wereldwijd)
  • SFI 2015-2019 Chain of Custody Standard (wereldwijd)


Externe inbreng

De drie SFI certificatieschema's staan open voor externe inbreng gedurende 4 weken direct na de adviesaanvraag, deze periode staat vermeld in de onderstaande tabel. Externe inbreng kan worden ingebracht door het invullen en inzenden van het onderstaande formulier. Inzending na deze periode betekent dat uw inbreng niet meer door de commissie zal worden meegenomen.


Formulieren voor externe inbreng

Externe inbreng dient te worden geleverd via een door de commissie beschikbaar gesteld formulier.
Het Nederlandstalige formulier vindt u hier.
An English response form for submitting external input can be found here.


Biomassa categorieën en duurzaamheidseisen

SFI heeft haar aanvraag gedaan voor de volgende biomassa categorieën en de volgende duurzaamheidseisen (de nummers verwijzen naar de eisen zoals vermeld in bijlage I van het toetsingsprotocol). Ook vraagt SFI goedkeuring voor de risk based approach die zij toepast voor biomassa van categorie 2 als onderdeel van de Fiber Sourcing Standard. Daarnaast is - voor het verkrijgen van een positief advies - een vereiste dat aan alle beheerseisen wordt voldaan.

Goedkeuring is aangevraagd voor: Periode waarin
externe inbreng kan/kon worden geleverd
SFI schema Categorieën biomassa                           Duurzaamheidseisen
 

SFI 2015-2019
Forest Management Standard

1. Houtige biomassa uit
    bosbeheereenheden groter
    dan of gelijk aan 500 ha
2. Houtige biomassa uit
    bosbeheereenheden 
    kleiner dan 500 ha
5. Biogene rest- en
    afvalstromen

1.1  -  3.1, 3.2 en 3.3  - 
4.1, 4.2 en 4.3  -  5.1  - 
6.1, 6.2 en 6.3  -
7.1, 7.2, 7.3, 7.4 en 7.5  -
8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 en 8.8  - 
9.1 en 9.2  - 
10.1, 10.2, 10.3, 10.4 en 10.5  - 
11.1 en 11.2

9 januari 2018 
tot en met
6 februari 2018
 

SFI 2015-2019
Fiber Sourcing Standard

1.1  -  3.1, 3.2 en 3.3  - 
4.1, 4.2 en 4.3  -  5.1  - 
6.1, 6.2 en 6.3  -
7.1, 7.2, 7.3, 7.4 en 7.5  -
8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 en 8.8  - 
9.1 en 9.2  - 
10.1, 10.2, 10.3, 10.4 en 10.5  - 
11.1 en 11.2

 

SFI 2015-2019
Chain of Custody Standard

12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 en 12.6 -
13.1, 13.2 en 13.3

 

Schemadocumenten

SFI heeft haar verzoek tot goedkeuring gebaseerd op de onderstaande schemadocumenten: