Start met beoordelingen in 2017

  • Iedereen (publiek zichtbaar)

De commissie is per 1 juli 2017 met haar werkzaamheden gestart. De minister kan zo snel na het van kracht worden van het besluit in 2018 een beslissing nemen over de aanvragen tot goedkeuring.

 

Schemabeheerders kunnen nu al een toetsingsaanvraag indienen voor hun certificatieschema. Deze aanvragen doen ze niet bij de commissie, maar bij RVO.nl. RVO.nl ontvangt de aanvragen namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vervolgens beoordeelt ze de aanvragen op volledigheid. Meer informatie vindt u op de website van RVO.nl.

Heeft RVO.nl een aanvraag volledig bevonden? Dan kan EZK de commissie vragen om een voorlopig advies voor te bereiden. Dit stelt de commissie in staat om EZK na publicatie van het besluit en de regeling en na een formele adviesaanvraag snel een advies te sturen.