Start met beoordelingen in 2017

  • Iedereen (publiek zichtbaar)

De commissie is per 1 juli 2017 met haar werkzaamheden gestart. De minister kan zo snel na het van kracht worden van het besluit per 1 januari 2018 een beslissing nemen over de aanvragen tot goedkeuring.

 

Schemabeheerders kunnen een aanvraag tot goedkeuring indienen voor hun certificatieschema. Deze aanvragen doen ze niet bij de commissie, maar bij RVO.nl. RVO.nl ontvangt de aanvragen namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Vervolgens beoordeelt ze de aanvragen op volledigheid. Meer informatie vindt u op de website van RVO.nl.

Heeft RVO.nl een aanvraag volledig bevonden? Dan kan EZK de commissie vragen om een advies. De commissie volgt bij het maken van een advies haar toetsingsprocedure. Uiteindelijk is het aan de minister van EZK om - mede op basis van het advies van de commissie - een besluit te nemen over de aanvraag tot goedkeuring.